top of page

รับถ่ายภาพสินค้า

ถ่ายโดยช่างภาพมืออาชีพ พร้อมจัดองค์ประกอบภาพเพิ่มความสวยงาม และความโดดเด่นให้สินค้า

Food photo

ถ่ายภาพสินค้า

บริการถ่ายภาพสินค้า พร้อมตกแต่งองค์ประกอบภาพให้เสินค้าดูสวยงาม น่าใช้งาน 

Businesswoman with Mask

Packshot

ถ่ายรูปที่เหมาะสำหรับการนำรูปไปทำ
ไดคัทต่อ เผื่อไปทำ Graphic Banner แคตตาล็อก บรรจุภัณฑ์ หรือส่ิงตีพิมพ์ต่างๆ

Cosmetic Product
Businesswoman with Mask
Cosmetic Bottle on Podium

Photo Shooting

บริการถ่ายภาพสินค้า พร้อมจัดองค์ประกอบภาพให้สินค้าดู         โดดเด่น สวยงาม และดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้น  เหมาะสำหรับลูกค้าที่ต้องการรูปสำหรับใช้ในการทำสื่อโฆษณาหรือ เน้นความสวยงามของรูป เนื่องจากจะมีอุปกรณ์ตกแต่งต่างๆ ให้และมีการจัดวางให้เหมาะสมกับตัวสินค้า

Businesswoman with Mask

ออกแบบ Catalog สินค้า

ออกแบบ แคตตาล็อก ให้สวยงาม ครบถ้วนทุกรายละเอียดที่ท่านต้องการ ด้วยทีมกราฟิกมืออาชีพ

Image by Visual Stories || Micheile

ตัวอย่างผลงานถ่ายภาพสินค้า

bottom of page