รับทำ SMS Marketing สำหรับ SME ที่คุณวางใจ

SMS Marketing

SMS Marketing คืออะไร

  • การส่ง SMS Marketing สามารถทำให้การตลาดของท่านมีประสิทธิภาพมากขึ้นได้ โดยเป็นการทำ Remarketing หรือแจ้งข่าวสารที่สำคัญให้กับคนที่ติดตามท่าน

  • รวดเร็วและเข้าถึงตัวลูกค้าได้โดยตรงและประหยัดกว่าการโฆษณาในรูปแบบอื่นๆ

ตัวอย่าง SMS Marketing

ข้อดีของ SMS Marketing 

  • ตามสถิติแล้ว SMS marketing คนมีโอกาสเปิดอ่านมากถึง 90% ภายใน 15 นาที

  • ขยายฐานลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างถูกต้อง

  • เพิ่มโอกาสทางธุรกิจของคุณ

2,000 บาท / 2,000 SMS