เทรนด์การตลาดยุคโควิด รู้ก่อนรอดก่อน!


เทรนด์การตลาดมักจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ จะมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลาย ๆ อย่าง ซึ่งในตอนนี้นั้นการที่เกิดโรคโควิด-19 แพร่กระจายไปทั่วโลกรวมทั้งในไทยเองได้ส่งผลกระทบกับพฤติกรรมผู้บริโภคค่อนข้างมากเลยทีเดียว ส่งผลให้ธุรกิจหลายอย่างต้องหยุดชะงัก การรู้เทรนด์การตลาดที่กำลังเปลี่ยนแปลงจึงมีความสำคัญเพราะทำให้ผู้ประกอบการสามารถพาธุรกิจเดินหน้าต่อไปได้

รู้ทันพฤติกรรมผู้บริโภคยุคโควิด

เป็นสิ่งที่เราจำเป็นต้องรู้เป็นอันดับแรก เพราะพฤติกรรมผู้บริโภคเป็นตัวบ่งบอกว่า ตอนนี้ผู้บริโภคมีการซื้อสินค้าและบริการในช่องทางไหน ทำให้เจ้าของธุรกิจทราบว่าควรจะเน้นทำการตลาดหรือตั้งเป้าไปในช่องทางใด ยกตัวอย่างเช่น ตอนนี้ผู้คนมีอัตราการออกไปจับจ่ายใช้สอยตามร้านค้าต่าง ๆ ลดน้อยลง แต่มีการสั่งซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์เพิ่มขึ้นสูงมาก ดังนั้นการทำตลาดออนไลน์จึงเป็นเทรนด์การตลาดสำคัญในยุคโควิดเพราะเป็นเครื่องมือช่วยพลิกฟื้นวิกฤติให้เป็นโอกาสได้

เพิ่มทางเลือกในการใช้จ่ายให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค

เมื่อมีสถานการณ์โควิด ความต้องการของผู้บริโภคมีการปรับเปลี่ยนไป ทุกคนต้องมีการเว้นระยะห่างทางสังคม ดังนั้นจึงทำให้มีการใช้จ่ายด้วยเงินสดน้อยลง ผู้บริโภคหันมาการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต

เดบิต ผ่านแอปพลิเคชั่นต่าง ๆ มากขึ้นเนื่องจากหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับเงินสดที่อาจมีการปนเปื้อนของเชื้อโรค ดังนั้นเจ้าของธุรกิจจึงควรที่จะเพิ่มทางเลือกในการใช้จ่ายเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคมากที่สุด เช่น เพิ่มช่องทางในการชำระเงินให้ครอบคลุมทั้งผ่านการโอน จ่ายผ่านบัตรเครดิต

จะเห็นได้ว่าเทรนด์การตลาดยุคโควิดถือเป็นสิ่งใหม่ที่เจ้าของธุรกิจรายเล็กไปจนถึงรายใหญ่ต้องเรียนรู้และปรับตัวอยู่เสมอ เพื่อให้ธุรกิจสามารถไปต่อและเติบโตได้อย่างมั่นคง

Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
Recent Posts