ทำโฆษณาอย่างไรให้คนซื้อเร็วในช่วงเศรษฐกิจซบเพราะโควิด


จริงอยู่ที่ช่วงนี้เชื้อไวรัสโควิด-19 มีแนวโน้มดีขึ้น แต่คนทำธุรกิจไม่ว่ารายเล็กหรือรายใหญ่ยังคงต้องใช้เวลาในการฟื้นตัวหลังจากที่ผ่านมาพฤติกรรมคนซื้อเปลี่ยนไป รวมถึงได้รับผลกระทบจากการสั่งปิดร้านค้าตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ดิจิทัล มาร์เก็ตติ้งเป็นตัวช่วยสำคัญในการทำโฆษณา คำถามคือจะทำโฆษณาอย่างไรให้คนซื้อเร็วในภาวะตึงเครียดที่คนรายได้ลดลงจากโรคโควิดเป็นสาเหตุ วิธีเหล่านี้ช่วยคุณได้!

1. คุณต้องวางแผนการโฆษณาในทางที่เหมาะสมไม่ว่าจะเป็นรูปแบบ ข้อความและสื่อที่จะใช้อย่างรอบคอบ เข้าใจสถานการณ์ที่ลูกค้าประสบปัญหา เช่น มีข้อความที่สั้นกระชับ ชัดเจนรวมไปถึงราคาและรายละเอียดต่าง ๆ ของสินค้า เพื่อเป็นการตอบคำถามที่ลูกค้าสงสัยไปในตัว ซึ่งทำให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อได้อย่างรวดเร็ว

2. มีส่วนร่วมในโซเชียลมีเดียเพื่อให้ลูกค้าเข้าถึงง่ายทางช่องทางต่าง ๆ อย่างการทำโฆษณาด้วยรูปภาพบนอินสตาแกรมสร้างวิดีโอหรือไลฟ์สดบนเฟซบุ๊ก เป็นต้น

3. จัดโปรโมชั่นเพื่อเพิ่มโอกาสให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อรวดเร็วขึ้น โดยศึกษาช่องทางและเวลาสำหรับโฆษณาที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด ทำโฆษณาอย่างต่อเนื่องเพื่อที่ลูกค้าจะได้ไม่พลาดสินค้าและโปรโมชั่นต่าง ๆ ของคุณ

นอกจากนี้ผู้ประกอบการควรหันมาใส่ใจและมีส่วนร่วมในสถานการณ์โรคระบาดเพื่อแสดงถึงความจริงใจโดยการให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์สำคัญปัจจุบันโดยไม่มุ่งเน้นการโฆษณาเพื่อการขายเพียงอย่างเดียว เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจอีกทั้งยังเป็นที่น่าจดจำในระยะยาว

Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
Recent Posts