แชร์กลยุทธ์การตลาดออนไลน์ รับมือโควิด-19


สถานการณ์โรคโควิด-19 ทำให้คนส่วนใหญ่หันมาระมัดระวังการใช้ชีวิตกันมากขึ้น จากที่เคยออกจากบ้านไปทานอาหาร จับจ่ายใช้สอยตามซุปเปอร์มาร์เก็ตก็กลายเป็นทำทุกอย่างผ่านโลกออนไลน์แทน ไม่ว่าจะเป็นการสั่งอาหารหรือสั่งสินค้าต่าง ๆ เพื่อให้ธุรกิจอยู่รอดในวิกฤตินี้แต่ละธุรกิจจึงต้องปรับตัวและใช้กลยุทธ์การตลาดออนไลน์เหล่านี้เพื่อให้สินค้าและบริการตอบโจทย์ผู้บริโภค

1.สร้างความโปร่งใสในการขายสินค้าและบริการเพื่อแสดงถึงความจริงใจและใส่ใจลูกค้า เช่น ขายสินค้าออนไลน์โดยระบุราคาขายชัดเจน ไม่โก่งราคาขายหรือเอาเปรียบผู้ซื้อ

2. ใช้ Digital Marketing ให้เกิดประโยชน์ เช่น ประชาสัมพันธ์ข่าวสารที่ทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบันอย่างการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคโควิดผ่านช่องทางออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นเฟซบุ๊ก ไลน์ เพื่อให้ลูกค้าได้รับข่าวสารที่เป็นประโยชน์และขณะเดียวกันก็ทำให้เข้าถึงธุรกิจได้ง่ายยิ่งขึ้น

3.การติดตามและอัปเดตพฤติกรรมคนซื้อผ่านทาง Social Media เพื่อนำมาวิเคราะห์ความต้องการของผู้ซื้อเป็นการทำ Remarketing หรือติดตามพฤติกรรมคนซื้อผ่านการดูภาพ การเลื่อนดูสินค้าในเพจเฟซบุ๊กเว็บไซต์

ทุกธุรกิจต้องเตรียมปรับตัวและใช้กลยุทธ์การตลาดออนไลน์เพื่อรับมือในช่วงที่ผู้ซื้อมีพฤติกรรมการซื้อที่เปลี่ยนไปจากปัญหาโรคโควิด-19 ซึ่ง 3 กลยุทธ์ข้างต้นคือไม้เด็ดที่ควรลองนำไปใช้ในการปรับแผนการตลาด นอกจากเริ่มต้นได้ง่ายแล้วจะเห็นว่าเป็นกลยุทธ์ที่ใช้ต้นทุนน้อยเนื่องจากปัจจุบันโซเชียลมีเดียเป็นช่องทางออนไลน์เปิดให้ใช้ฟรีหรือหากจะเพิ่มออปชั่นในการโปรโมทเพจหรือเว็บไซต์ก็สามารถเลือกลงทุนกับการลงโฆษณาในราคาที่จ่ายไหวได้อีกด้วย

Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
Recent Posts