อาวุธลับในการทำโฆษณาให้ธุรกิจขายเสื้อผ้าออนไลน์ยอดทะลุเพดาน


ปัจจุบันธุรกิจการขายของออนไลน์กำลังได้รับความนิยมมากขึ้นทุกวัน เห็นได้จากมีการโฆษณาการขายของทั้งใน เฟซบุ๊ก ไอจี หรือสื่อสังคมออนไลน์อื่น ๆ มากขึ้น และที่เห็นได้ชัดอีกอย่างหนึ่งคือการเพิ่มขึ้นของธุรกิจการส่งสินค้า นั้นยิ่งเป็นตัวแสดงให้เห็นได้ว่าการขายสินค้าทางออนไลน์กำลังได้รับความนิยมมากขึ้นอย่างมาก มีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

เมื่อกล่าวถึงการธุรกิจขายของออนไลน์ หากถามคนทั่วไปแล้วว่านึกถึงสิ่งใดเป็นอย่างแรก เชื่อว่าคำตอบที่ได้หนึ่งในนั้นอย่างแน่นอนคือ ธุรกิจการขายเสื้อผ้าออนไลน์ เนื่องจากการขายเสื้อผ้าออนไลน์ น่าจะเป็นธุรกิจต้น ๆ ในการขายของออนไลน์ก็อาจกล่าวได้ อย่างไรก็ตามก็มิใช่ว่าทุกคนที่ทำธุรกิจขายเสื้อผ้าออนไลน์จะประสบความสำเร็จทุกคนเสมอไป โดยเฉพาะยิ่งเป็นธุรกิจแรก ๆ ที่เกิดขึ้น ย่อมแสดงว่ามีผู้สนใจในธุรกิจประเภทนี้ค่อนข้างมากแล้ว ดังนั้นคู่แข่งจึงย่อมยิ่งมากตามไปด้วย การจะทำให้การเสื้อผ้าออนไลน์ขายได้แบบทะลุเพดานได้นั้น ย่อมต้องมีสิ่งที่ที่แตกต่างจากคนอื่น และดีกว่าคนอื่น ซึ่งการโฆษณาเพื่อสื่อสารผู้บริโภคนั้น ย่อมต้องมีความโดดเด่นและแตกต่างจากคนอื่น

สำหรับในประเทศไทยนั้น หากเราลองสังเกตดี ๆ แล้วจะพบว่า โฆษณาที่มักประสบความสำเร็จส่วนใหญ่ ไม่ว่าธุรกิจใด ๆ ซึ่งรวมการขายเสื้อผ้าออนไลน์ได้นั้น จะต้องเป็นโฆษณาลักษณะเบาสมอง มีความตลก (Comedy) จากนั้นแล้วเมื่อผู้บริโภคเห็นว่าโฆษณาชิ้นนี้ดูแล้วผ่อนคลาย ไม่เคร่งเครียด ย่อมทำให้ผู้บริโภคเกิดความสนใจและอยากดูจนจบ การโฆษณาแบบสอดแทรก (Tie in) จึงไม่ใช่เรื่องยาก และดูเป็นเรื่องเดียวกัน มีเหตุผล ชวนติดตาม พร้อมเกิดความสนใจในสินค้านั้น ซึ่งหลังจากนั้นการปิดการขายย่อมไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป เนื่องด้วยความสนใจของผู้บริโภคเอง

Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
Recent Posts