อยากให้ธุรกิจยืนหนึ่ง ผู้ประกอบการต้องรู้อะไรบ้าง


เราต้องอยู่กับความจริงที่ว่า คนรุ่นใหม่มักผันตัวไปเป็นเจ้าของธุรกิจ ทำกิจการของตนเองมากกว่าการเป็นลูกจ้างมากขึ้น เราจึงเห็นเถ้าแก่หน้าใหม่ หมุนเวียนเข้ามาทำธุรกิจโน่นนี่เรื่อย ๆ สำเร็จบ้างล้มเหลวบ้าง แล้วแต่เส้นทางของแต่ละคน แต่โลกธุรกิจยังหอมหวานและมีเสน่ห์สำหรับคนรุ่นใหม่เสมอ

นอกจากหนทางการเริ่มทำธุรกิจยุคนี้จะไม่ยากเย็นเหมือนสมัยก่อนแล้ว ค่านิยมของคนยุคใหม่ยังเป็นแรงผลักดันสำคัญที่ทำให้นักธุรกิจหน้าใหม่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว อย่างสถิติ ล่าสุดที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ารายงานออกมาว่ามียอดจดทะเบียนธุรกิจใหม่ทั่วประเทศในเดือนกันยายนที่ผ่านมาว่าเป็นจำนวน 6,954 ราย ถือว่าเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วราว 10 % และแนวโน้มยังคงเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉพาะในกลุ่มธุรกิจก่อสร้าง อสังหาริมทรัพย์ และภัตตาคาร-ร้านอาหาร

ย่อมเป็นสิ่งบ่งชี้ความจริงที่ว่า “คนรุ่นใหม่ต้องการทำธุรกิจมากกว่าเป็นลูกจ้าง”

จริงอยู่ว่า การทำธุรกิจไม่ใช่เรื่องยาก แต่การทำให้ธุรกิจยืนเป็นที่หนึ่ง ก็ไม่ใช่เรื่องง่าย ท่ามกลางคู่แข่งที่รายล้อมทั่วไปหมด การเรียนรู้จากทั้งความสำเร็จและล้มเหลวของผู้คนที่เคยผ่านอุปสรรคมาก่อน จะเป็นตัวช่วยที่ดี ควบคู่ไปกับการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ด้วยตนเอง เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้นำและยืนเป็นที่หนึ่งในธุรกิจ

อะไรบ้างที่นักธุรกิจแต่ละรุ่นต้องเรียนรู้ เพื่อการยืนเป็นที่หนึ่ง

  1. “รู้เขา-รู้เรา” ก่อนจะรู้จักธุรกิจของเขา ต้องรู้เรื่องของเราให้ดีก่อนและจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจริง รู้ลึกในทุกมิติของธุรกิจ โดยเฉพาะจุดแข็งจุดอ่อน ก่อนต่อยอดไป “รู้จักธุรกิจของคู่แข่ง” เพื่อจะได้รู้ว่าเราจะใช้ยุทธวิธีอย่างไรในการแข่งขันให้ชนะ

  2. รู้จักลูกค้า เป็นหลักสำคัญของการทำธุรกิจทุกยุคทุกสมัย การรู้จักลูกค้า รู้ความต้องการ และเข้าถึงลูกค้าได้ เท่ากับได้เข้าไปนั่งในใจของลูกค้าเรียบร้อยแล้ว

  3. เริ่มต้นให้เร็ว การเริ่มต้นเร็วเท่ากับเราได้เพิ่มเวลาสำหรับการเรียนรู้ความผิดพลาด เผื่อเวลาหากต้องล้มลุกคลุกคลาน เพราะทุกความสำเร็จมักจะมีความล้มเหลวมาก่อนเสมอ

  4. พัฒนา ตรวจสอบ และปรับปรุงคุณภาพเสมอ ๆ หยุดหรือละเลยเรื่องนี้ไม่ได้ เพราะการย่ำอยู่กับที่ เท่ากับล้าหลังกว่าคู่แข่งไปแล้ว

  5. สร้างคุณธรรมและมาตรฐาน ให้สิ่งนี้เป็นตัวการันตี เป็นแต้มต่อให้ธุรกิจเพิ่มเติม แน่นอนว่าชื่อเสียงและการครองใจผู้คนไม่ใช่เรื่องที่จะทำได้ใน 1-2 วัน แต่เป็นเรื่องทีต้องสั่งสม อาศัยความเชื่อถือ ตลอดจนการบอกเล่าต่อ ๆ กัน และนั่นจะทำให้ธุรกิจ “มีตัวตน” ชัดเจน และก้าวไปยืนในแถวหน้าได้

ไม่ว่าธุรกิจจะเปลี่ยนไปตามยุคสมัยมากแค่ไหน แต่แกนหลักสำคัญ หัวใจของการทำธุรกิจเหล่านี้ไม่เคยเปลี่ยนไปตามกาลเวลา ขอให้เรียนรู้และนำไปใช้เพื่อให้ธุรกิจของคุณยืนเป็นที่หนึ่งให้ได้

Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
Recent Posts