ฉลาดทำการตลาดต้องรู้พฤติกรรมการใช้ Social media ของคนแต่ละ gen


ในยุคที่โลกไร้พรมแดน การติดต่อสื่อสารสามารถทำได้ง่ายด้วยการออนไลน์ แบรนด์ต่าง ๆ หันมาเน้นทำการตลาดผ่าน Social media กันอย่างจริงจัง การทำการตลาดที่ตรงเป้าหมายย่อมได้ผลตอบแทนกลับมาอย่างยอดเยี่ยม

พฤติกรรมการใช้สื่อ Social media ของคนไทย ไม่ว่าจะ gen ไหน ก็ค่อนข้างจะคล้าย ๆ กัน จะแตกต่างเพียงที่ว่าจะใช้ Social media รูปแบบใดมากกว่ากัน อย่างเช่น คน gen z จะชื่นชอบการใช้ youtube มากที่สุดเพราะคนรุ่นนี้ชอบดูหรือฟังมากกว่าอ่านอะไรยาว ๆ ชอบอัปสเตตัส facebook สั้น ๆ กระชับได้ใจความ หรือชอบอัปรูปถ่ายผ่าน Instagram การที่จะโฆษณาให้คน gen z สนใจ ต้องไม่ยืดยาว หรืออธิบายมากจนเกินไป และยังเป็นกลุ่มคนที่ชอบสินค้าที่มีความโดดเด่น เป็นตัวของตัวเองมาก คนกลุ่มนี้มักจะมีบุคคลที่ชื่นชอบทาง Social Media การตลาดที่ดีที่สุดสำหรับคน gen z คือทาง Instagram, Vlogger , youtuber ซึ่งเป็นบุคคลที่คนกลุ่มนี้ติดตามรูปแบบการใช้ชีวิตเป็นประจำ

ส่วนคน gen x และ gen y ทั้งสองกลุ่มนี้จะมีช่องว่างระหว่างวัยที่ใกล้เคียงกัน คือวัยทำงาน และค่อนข้างมีกำลังซื้อสูง จะอยู่ในวัยที่ชอบการวิเคราะห์เนื้อหา ชอบค้นหาข้อมูลโดยละเอียด ผ่านช่องทาง Social Media ต่าง ๆ หน้าเว็บไซต์ หรืองานจัดแสดงสินค้า การทำการตลาดผ่านช่องทางเหล่านี้ ดูจะตรงกลุ่มเป้าหมาย ถ้าหากว่ากลุ่มเป้าหมายของเราคือกลุ่มคนวัยทำงาน

แต่ไม่ว่าจะอยู่ใน generation ไหน การทำการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์ ถือเป็นช่องทางที่ง่ายที่สุดและมาแรงที่สุด เนื่องจากสามารถสร้างการรับรู้และความสนใจให้กับคนทุก gen ได้ เพียงแค่การตลาดนั้นโดนใจ เข้าถึงไวและตรงกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ ก็มีโอกาสสร้างยอดขายได้เพิ่มมากขึ้น

Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
Recent Posts