ความแตกต่างของเทรนด์การตลาดปี 2019 กับ 2020


ปี 2019 กำลังจะผ่านไป พร้อมกับการเตรียมรับปี 2020 ปีที่หลายคนเชื่อว่าจะต้องเผชิญกับความท้าทายหลายรูปแบบ เพราะมีความเสี่ยงหลายด้านที่ทำให้เศรษฐกิจยังชะลอตัวต่อ การจ้างงานมีแนวโน้มลดลง ส่งผลกระทบต่อจิตวิทยาการจับจ่ายของผู้คน ซึ่งเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนไปจากปี 2019 ทั้งเศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยี พฤติกรรมผู้บริโภค ทำให้เทรนด์การตลาดปี 2020 ย่อมแตกต่างจากปี 2019 แน่นอน

ท่ามกลางสถานการณ์อึมครึมแบบนี้ นักการตลาดกลับมองเห็นโอกาสในการปลุกเร้าคนกลุ่มใหม่ที่มีกำลังซื้อสูง มีลักษณะเฉพาะที่น่าศึกษาเป็นอย่างยิ่ง และเชื่อว่าจะเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักในการทำตลาดสินค้าและบริการในปี 2020 นั่นคือ “กลุ่ม GEN Z “

GEN Z คือใคร

เขาคือกลุ่มคนรุ่นใหม่ ที่เกิดในช่วงปี พ.ศ. 2538-2540 เป็นต้นมา และ กำลังทยอยเข้าสู่ตลาดแรงงาน ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีกำลังซื้อเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ กลุ่มคนเหล่านี้ เติบโตมาในยุคเศรษฐกิจเฟื่องฟู มีจุดเด่นที่สามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่างคล่องแคล่วรวดเร็ว จึงสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ในเวลาอันสั้น ลักษณะที่โดดเด่นของคนกลุ่มนี้ได้สร้างพฤติกรรมการบริโภคเฉพาะตัว ที่เน้นแสวงหาความสะดวกสบาย เน้นความรวดเร็ว ไม่ต้องรอคอย สอดรับกับแนวคิดของการตลาด ที่เรียกว่า “ Lazy Marketing ” ซึ่งจะเป็นเทรนด์สำคัญของการตลาดในปี 2020

Lazy Marketing –GEN Z: วิธีการและเป้าหมายสำคัญของการตลาดยุค 2020

Lazy Marketing เป็นกลยุทธ์การตลาดเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของคนในยุคไฮเทคโนโลยี ชอบความรวดเร็วและไม่ต้องการทำเองเรื่องต่าง ๆ ด้วยตนเอง ไม่ชอบการรอคอย เน้นความสะดวก ให้ความรู้สึกสนุกในการใช้บริการ และที่สำคัญต้องช่วยทำให้การใช้ชีวิตง่ายดายขึ้น ถือเป็นยุทธศาสตร์การตลาดหลักที่มุ่งพิชิตใจกลุ่มเป้าหมาย GEN Z ซึ่งเราได้เห็นแบบอย่างความสำเร็จมาจากหลายธุรกิจแล้ว เช่น กลุ่มผู้ให้บริการส่งสินค้า หรือส่งอาหาร (Delivery) เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังมีเคล็ดลับการใช้สื่อโซเชียลของกลุ่มคน GEN Z ที่เป็นเป้าหมายการตลาดของปี 2020 จากคุณณัฐพล ม่วงทำ นักวิชาการด้านการตลาดและผู้ก่อตั้งเพจ”การตลาดวันละตอน” ว่า คนกลุ่มนี้จะไม่เน้นการใช้ Facebook หากแต่จะนิยมช่องทาง Twitter และ Instagram มากกว่า และการเล่นสื่อโซเชียลของคนกลุ่มนี้จะใช้วีดีโอคลิปสั้น ๆ ง่าย ๆ บอกเล่าเรื่องราว โดยเน้นความสดใหม่และรวดเร็ว

การทำตลาดผ่านสื่อดิจิทัล โดยเฉพาะในปี 2020 จึงต้องอาศัยการเรียนรู้ช่องทางและพฤติกรรมเหล่านี้ เพื่อเป็นพื้นฐานร่วมกับข้อมูลเชิงลึก (BIG DATA) ที่จะเป็นกุญแจสำคัญของความสำเร็จ

Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
Recent Posts