การตลาดรูปแบบใหม่ ต้องทันกระแส!!!


Real Time Marketing เป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ในการเพิ่มความน่าสนใจให้กับแบรนด์ โดยการนำสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรือสิ่งที่กำลังเป็นกระแสในขณะนั้น เช่น ข่าวสาร เหตุการณ์บ้านเมือง ละคร หรือสิ่งที่คนออนไลน์กำลังพูดถึง นำเรื่องราวต่างๆเหล่านั้นมาเชื่อมโยงให้เข้ากับแบรนด์ ซึ่งจะทำให้เกิดกระแสตอบรับที่ดี และมีการพูดถึงแบรนด์ออกไปในมุมกว้าง

จะเห็นตัวอย่างได้จากเพจ Major Group ที่มักนำเหตุการณ์ที่กำลังเป็นกระแสในโลกออนไลน์ นำมาสร้างเป็นคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับแบรนด์ได้เสมอ จึงทำให้คนที่ติดตามเพจรู้สึกมีส่วนร่วม และให้ความสนใจมากกว่าคอนเทนต์ที่เน้นขายของทั่วไป

ซึ่งหลักการสร้างคอนเทนต์แบบ Real Time Marketing ก็ไม่ใช่เรื่องยาก เพียงคุณทำตามกฎต่อไปนี้

1.ใช้ข้อมูล ที่กำลังเป็นกระแสสังคม

2.นำสิ่งที่กำลังเป็นกระแส สร้างเป็นเนื้อหาที่เข้ากันกับแบรนด์ โดยเนื้อหาจะต้องสอดคล้องกับกลยุทธ์ของแบรนด์

3.จะต้องใช้ความรวดเร็วในการทำ และต้องลงให้ถูกจังหวะ

4.ใช้ Real Time Marketing คู่กับ Promotion เพื่อช่วยในการปิดการขายได้

5.ระวังเรื่องของ ลิขสิทธิ์ และการใช้คำ ที่อาจไปกระทบ หรือละเมิดสิทธิ ของบุคคลอื่น

Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
Recent Posts