Line Official Account ปรับราคาใหม่ ถูกกว่าเดิม!

September 6, 2019

 

Line Official Account ปรับราคาแพ็คเกจใหม่!!! ด้วยราคาต่อข้อความที่ถูกลงมากกว่า 50%

 

โดยแพ็คเกจที่เปลี่ยนใหม่ มีรายละเอียดดังนี้

 

1.Free Plan ส่งฟรีเพิ่มขึ้น จาก 500 ข้อความ เปลี่ยนเป็น 1,000 ข้อความ

 

2.Basic Plan จากราคา 500 บาท ส่งได้ 2,500 ข้อความ เปลี่ยนเป็น 1,200 บาท ส่งได้ 15,000 ข้อความ Additional message จาก 0.3 เปลี่ยนเป็น 0.08 บาท 

 

3.Pro Plan จากราคา 1,500 บาท ส่งได้ 10,000 ข้อความ เปลี่ยนเป็น 1,500 บาท ส่งได้ 35,000 ข้อความ Additional message จาก 0.1 เปลี่ยนเป็น 0.04 บาท 

 

4.บัญชีของบริษัทที่มีคนติดตามมากกว่า 1 ล้านคน คิดค่าส่งข้อความละ 0.01 บาท 

 

การปรับแพ็คเกจครั้งนี้ คงจะทำให้หลายๆธุรกิจได้เบาใจกันมากขึ้น กับค่าใช้จ่ายที่ลดลงกว่าเดิมโดยแพ็คเกจใหม่นี้ เริ่มปรับใช้เมื่อ 1 สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะ

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts

I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive