4 วิธี ทำอย่างไรให้คนมีส่วนร่วมกับคอนเทนต์


หลายๆคนอาจจะไม่ได้ให้ความสำคัญกับคอนเทนต์ เพราะคิดว่าไม่ได้ส่งผลต่อยอดขายโดยตรง แต่การทำคอนเทนต์ที่ดี เพิ่มยอดไลค์ ยอดแชร์ หรือคอมเมนต์นั้น ก็ถือเป็นการลงทุนระยะยาวที่จะส่งผลดีต่อธุรกิจของคุณ เพราะคอนเทนต์จะช่วยให้ลูกค้าได้เข้ามามีส่วนร่วม รู้จักแบรนด์มากขึ้น และหากลูกค้ามีความรู้สึกที่ดีต่อแบรนด์ จากความรู้สึกชื่นชอบก็อาจเปลี่ยนมาเป็นให้การอุดหนุนแบรนด์ได้

ดังนั้นจึงควรให้ความสำคัญกับการสร้างคอนเทนต์ เพื่อเป็นการสร้างรากฐานที่ดีให้กับแบรนด์ แต่หลายคนที่ทำคอนเทนต์ ก็คงจะประสบกับปัญหากับการที่ไม่มีคนสนใจ และไม่มีส่วนร่วมกับคอนเทนต์ วันนี้เราจึงมีทริคเล็กๆน้อยๆในการเพิ่มยอดไลค์ ยอดแชร์ ยอดคอมเมนต์ มาฝากกันค่ะ

1.ทำให้คนอ่าน

การจะทำให้คนเข้ามาอ่านได้นั้น เนื้อหาของคอนเทนต์ที่เขียนจะต้องเป็นเนื้อหาที่มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือมีผลกระทบต่อชีวิตของผู้อ่าน ไม่ว่าจะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้น หรือประโยชน์ที่ผู้อ่านจะได้รับ มากกว่าการเขียนเนื้อหาที่เน้นธุรกิจมากเกินไป จึงจะทำให้เกิดความสนใจต่อผู้อ่านมากกว่า

2.เพิ่มยอดไลค์

การเพิ่มยอดไลค์ไม่ใช่เรื่องยาก การที่คนกดไลค์ นั่นเกิดจากการที่เขาชอบหรือเห็นด้วยกับเรื่องนั้นๆ ซึ่งเนื้อหาที่คนส่วนใหญ่กดไลค์ มักจะเป็นเรื่องใกล้ตัว เรื่องที่เห็นแล้วเข้าใจได้ทันที เช่น ข้อความโดนใจ รูปภาพที่ส่งผลต่อความรู้สึก ก็จะทำให้เกิดการกดไลค์ได้ง่าย

3.เพิ่มยอดแชร์

การที่คนๆหนึ่งจะแชร์เรื่องราว ให้ไปขึ้นที่หน้าฟีดของตัวเอง นั่นแสดงว่าเนื้อหาที่เขาแชร์จะต้องส่งผลดีกับตัวเขา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความรู้ เรื่องราวที่เป็นประโยชน์ เรื่องที่ทำให้รู้สึกดูดี เรื่องเทรนด์ต่างๆ ก็จะช่วยเพิ่มยอดแชร์ได้ นอกเหนือจากนี้เนื้อหาที่จะทำให้คนแชร์ได้ จะต้องมีข้อมูลที่น่าเชื่อถือด้วย

4.เพิ่มยอดคอมเมนต์

การที่คนจะเข้ามาคอมเมนต์นั้น เนื้อหาของคอนเทนต์จะต้องมีแรงจูงใจมากพอ ที่จะส่งผลต่อความรู้สึกของผู้อ่าน อาจเป็นเรื่องราวที่เป็นกระแสสังคม เรื่องราวที่สร้างความประทับใจ หรือเรื่องราวที่สร้างให้คนมามีส่วนร่วม เช่น จัดโปรโมชั่น จัดกิจกรรม ก็จะทำให้เกิดการคอมเมนต์ได้ง่าย และที่สำคัญหากมีการคอมเมนต์แล้ว ควรมีการตอบกลับที่ดีกลับไป เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า

Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
Recent Posts