พฤติกรรมการซื้อของของผู้บริโภค

เพราะโลกเปลี่ยนเข้าสู่ยุคดิจิทัล การตลาดเดิมๆ อาจไม่ได้ผล เราจำเป็นต้องใส่ใจในทุกๆด้าน และเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเพื่อมาพัฒนาธุรกิจให้มีความต่อเนื่องและเติบโตขึ้นเรื่อยๆ และการที่เราใส่ใจในตัวของผู้บริโภค ก็จะทำให้มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในธุรกิจได้มากขึ้น วันนี้เราจึงมีความรู้เล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับผู้บริโภคมาฝากกัน

Customer Journey คือ แนวทางของผู้บริโภค ในการที่จะตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการ ซึ่งประกอบไปด้วย 5 ขั้นตอน

1.Awareness หรือ การรับรู้

เป็นช่วงที่ลูกค้าจะรู้จักและรับรู้ว่ามีสินค้าแบรนด์ของเราอยู่ เราจะต้องดึงดูดให้ลูกค้าสนใจ ท่ามกลางแบรนด์คู่แข่งหลายๆ เจ้า

2.Evaluation หรือ การเปรียบเทียบเพื่อตัดสินใจ

ลูกค้าที่สนใจจะเริ่มมีการถามถึงรายละเอียดสินค้า ถามเพื่อนที่เคยใช้สินค้านั้นๆ หรือการค้นหาในอินเทอร์เน็ต เพื่อดูรีวิว รวมถึงการเปรียบเทียบสินค้าของเรากับของแบรนด์อื่นๆ

3.Purchase หรือ การซื้อสินค้าและบริการ

ถ้าลูกค้าพอใจ รู้สึกว่าสินค้านี้ใช่สำหรับเขา ก็จะเกิดการซื้อสินค้าและบริการ ในส่วนนี้ควรทำให้เกิดความง่ายต่อลูกค้า เช่น มีการชำระได้หลายช่องทาง และหลากหลายรูปแบบ

4.Usage หรือ การใช้งานสินค้าหรือบริการ

สินค้าที่ลูกค้าซื้อไป ควรทำให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์ที่ดีในการใช้งาน และมีการบบริการหลังการขายที่ใส่ใจต่อลูกค้า จะทำให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ ทำให้เกิดการรีวิวสินค้า หรือการบอกต่อ ทำให้ขยายฐานลูกค้าได้มากขึ้น

5.Loyalty หรือ การกลับมาซื้อซ้ำ

หากสินค้าและบริการของเรา ทำให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ ก็มีโอกาสสูงในการทำให้ลูกค้ากลับมาซื้อสินค้าซ้ำ

ในส่วนของ Digital Marketing นั้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยทำให้ Customer Journey นั้นสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

- Awareness เริ่มจากการสร้างตัวโฆษณา เพื่อให้แบรนด์เป็นที่รู้จักมากขึ้น

- Evaluation สร้างคอนเทนท์ หรือ วิดีโอ เพื่อแนะนำวิธีการใช้งานสินค้า เพื่อให้ผู้บริโภคเข้าใจในตัวสินค้าและสามารถเปรียบเทียบกับสินค้าอื่นได้ง่ายขึ้น

- Purchase ช่องทางการซื้อและการชำระสินค้าที่มีหลากหลายช่องทาง และหลากหลายประเภท จะช่วยให้ลูกค้าตัดสินใจได้ง่ายขึ้น

- Usage เมื่อลูกค้าใช้แล้วเกิดความพึงพอใจในสินค้า ก็จะเกิดการบอกต่อสินค้าผ่านทางสื่อ Social Media

- Loyalty การใช้ Re-targeting โดยการส่งโฆษณาหรือโปรโมชั่นไปยังคนที่เคยเข้าเว็บไซต์มา ก็จะทำให้เกิดอัตราการซื้อสินค้าซ้ำสูงขึ้น

เราจะเห็นได้ว่าทั้งสองอย่างมีความสำคัญในการทำ Online Marketing และหากคุณใช้งานได้อย่างถูกวิธีก็จะช่วยให้ธุรกิจของคุณประสบความสำเร็จได้อย่างแน่นอน

Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
Recent Posts