ชวนรู้จักการโฆษณา Facebook คืออะไร


ที่มารูปภาพ : https://www.freepik.com/free-vector/facebook-icons-background-with-flat-design_2338758.htm

อิทธิพลของ Facebook ที่มีต่อผู้บริโภคในปัจจุบัน

ปัจจุบันคนไทยนิยมใช้ Facebook มากเป็นอันดับหนึ่งของโลก โดยมีมากถึง 51 ล้านคน แบ่งเป็นหญิง 49% และชาย 51% โดยเฉพาะคนอายุ 18 ถึง 34 ปี ซึ่งเป็นกลุ่ม Millennium ที่ใช้เทคโนโลยีไอทีซื้อขายสินค้าผ่านระบบออนไลน์ในมือถือเป็นประจำ การ โฆษณา Facebook จึงเป็นวิธีที่มีอิทธิพลต่อผู้บริโภคและองค์กรธุรกิจในปัจจุบันเป็นอย่างมาก

การ โฆษณา Facebook ช่วยให้องค์กรธุรกิจได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นจากการทำโฆษณา

โดยการโฆษณาบน Facebook ทางระบบจะมีวิธีการที่แตกต่างจากโฆษณาอื่น ๆ ตรงที่

1. สามารถเลือกวัตถุประสงค์ของแคมเปญหรือชุดโฆษณา

2. สามารถกำหนดกลุ่มเป้าหมายลูกค้าที่ให้เห็นโฆษณา (คนที่นอกเหนือจากขอบเขตกลุ่มเป้าหมาย จะไม่มีโอกาสเห็นโฆษณา) โดยมีส่วนประกอบย่อย ๆ ให้เลือกได้ ตัวอย่างเช่น

- เลือก location หรือพื้นที่ตามจังหวัดหรือรหัสไปรษณีย์

- เลือกตามอายุและเพศ (ชาย หญิง หรือให้เห็นโฆษณาทั้งสองเพศ)

- เลือกภาษาที่ใช้ของกลุ่มลูกค้า เช่น ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

การกำหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่ทางแบรนด์สามารถเลือกได้เอง เป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้สามารถตีวงกลุ่มลูกค้าที่ได้ประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเฟซบุ๊คมีเครื่องมือเหล่านี้ช่วยเหลือพร้อมให้อยู่แล้ว

สาเหตุที่ควรเลือกจ้างบริษัทที่ รับทำการตลาด บนเฟซบุ๊ค

หากเจ้าของแบรนด์ทำการ โฆษณา Facebook เอง จะขาดความเป็นมืออาชีพ ต้องใช้เวลานานกว่าจะบรรลุจุดประสงค์ที่ต้องการ ที่สำคัญคือเสียเวลาในการทำงานส่วนอื่น (จึงไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร) ควรเลือกจ้างบริษัททำโฆษณาบน Facebook ที่มีประสบการณ์ ผลงานมีคุณภาพ และราคาเหมาะสม เพื่อที่จะได้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งสินค้าประเภทเดียวกันได้ดีและรวดเร็ว

Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
Recent Posts