4 วิธี การตลาดออนไลน์ ทำให้ลูกค้ามั่นใจสินค้า


ที่มารูปภาพ : https://pixabay.com

การทำธุรกิจใด ๆ ก็ตาม การตลาดออนไลน์ เป็นการสร้างความน่าเชื่อถือให้แบรนด์โดยยึดหลักความจริง ไม่ใช่คำโฆษณาของนักขายฝัน ต้องเสนอสิ่งดีที่สุดให้กับลูกค้า ความพอใจหรือไม่พอใจเป็นสิทธิ์ทางความคิดของลูกค้า อย่าลืมว่าสิ่งที่เรามีอาจไม่ต้องกับความต้องการ จึงต้องสื่อสารการตลาดอย่างตรงไปตรงมาและพร้อมช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้ลูกค้าเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในสินค้าและบริการ รู้สึกว่าจ่ายเงินไปอย่างคุ้มค่า มี 4 วิธีการดังนี้

1.สินค้ามีคุณภาพ หัวใจสำคัญของการทำธุรกิจคือการเสนอสิ่งดีมีคุณภาพให้ลูกค้า สินค้าดีและตรงกับความต้องการของเป้าหมายจึงจะปิดการขายได้สำเร็จ คนทำธุรกิจต้องศึกษาว่าลูกค้าชื่นชอบอะไร อย่าพลาดโอกาสให้ประโยชน์จาก การตลาดออนไลน์ อาศัยช่องทางการสื่อสารผ่านโซเชียลมีเดียให้สอบถามกับลูกค้าโดยตรงเพื่อตอบโจทย์ได้ตรงใจที่สุด

2.ภาพลักษณ์ที่ดีของธุรกิจ การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับแบรนด์ กลายเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการขายเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในตัวสินค้าสู่สายตาผู้บริโภค ส่งผลให้มีศักยภาพการแข่งขันสูงขึ้น

3.ติดต่อสื่อสารง่าย ธุรกิจควรใช้ช่องทางการติดต่อผ่านโซเชียลมีเดียในการสื่อสารกับลูกค้า มีการโต้ตอบรวดเร็วและเข้าถึงได้ตลอดเวลา เพราะผู้ชมอาจเห็นสินค้าจากรูปเท่านั้น ต้องยินดีตอบคำถามและให้บริการจัดส่งสินค้ารวดเร็ว เพื่อไม่ให้ลูกค้าเกิดความกังวลและติดตามได้ง่ายเมื่อสินค้าส่งล่าช้าเกินไป

4.บริการหลังการขาย การดูแลลูกค้าหลังจากขายสินค้าหรือบริการไปแล้ว เป็นการแสดงความซื่อสัตย์และความจริงใจ หากเกิดปัญหาจะต้องยินดีให้ความช่วยเหลือและหาคำตอบให้ลูกค้า กรณีที่ปัญหาเกิดความบกพร่องอย่างใดอย่างหนึ่งต้องอธิบายตรงไปตรงมาและแก้ไขปัญหาตามความเหมาะสม

หลังการซื้อสินค้าหรือบริการ สอบถามความพอใจของลูกค้าพร้อมกับเสนอรีวิวเพื่อแลกกับส่วนลดพิเศษของยอดซื้อครั้งต่อไป เป็นเครื่องมือการสื่อสารทางการตลาดที่ใช้ได้ผลดี 2 ทาง ทางแรกคือกระตุ้นให้ลูกค้ากลับมาซื้ออีก ทางที่สองคือสร้างแรงจูงใจให้ผู้ชมรายอื่นๆ ตัดสินใจซื้อง่ายขึ้น

Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
Recent Posts