โฆษณา Google ads วางแผนการตลาดสำหรับ SME


ก่อนเริ่มต้นวางแผนการตลาด ธุรกิจขนาดเล็กหรือ SME ต้องมองตัวช่วยไว้ก่อน เพื่อให้มีช่องทางไปเร็วและไปไกลกว่าคู่แข่ง โฆษณา Google ads เป็นตัวช่วยมาตรฐานที่จัดการโฆษณาให้เข้าถึงเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ หมายถึงเจาะจงเลือกคุณสมบัติของลูกค้าที่จะเห็นโฆษณานั้น เป็นกลุ่มคนที่มีแนวโน้มจะซื้อสินค้าทำให้มาเจอเว็บไซต์และเข้าดูรายการสินค้าซึ่งมีโอกาสจะเลือกซื้อจากแคตตาล็อกออนไลน์ในที่สุด เมื่อรู้ว่าลูกค้าชอบอะไร แบบไหน ทำให้ง่ายที่จะวางแผนการตลาดและกำหนดกลยุทธ์การโฆษณาไปในทิศทางไหน เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจ SME ที่ไม่มีกำลังคน เวลาและทุนทรัพย์มากนัก

วิธีการ โฆษณา Google ads ทำให้รู้ว่าลูกค้าสนใจอะไร ค้นหาอะไร ผู้ประกอบการ SME จะใช้คีย์เวิร์ดเป็นตัวนำให้ลูกค้าเป้าหมายมาพบเว็บไซต์ โดยใช้คีย์เวิร์ดในชื่อรูปภาพและเนื้อหาคอนเทนต์ เพื่อให้แสดงผลการค้นหาติดอันดับหน้าแรก ๆ ของ Google ทำให้ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเข้าถึงเว็บไซต์ที่มีสินค้าและบริการที่ต้องการรวดเร็ว เมื่อลูกค้าเห็นก่อน ย่อมมีโอกาสปิดการขายได้ก่อนคู่แข่ง เรื่องนี้เข้าใจได้ไม่ยาก

การเลือกใช้คีย์เวิร์ดมีความสำคัญ ควรคัดเลือกคีย์เวิร์ดที่เข้ากับธุรกิจทำให้โฆษณาเข้าถึงลูกค้าเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยทั่วไปจะแบ่งคีย์เวิร์ดออกได้หลายรูปแบบ เริ่มจากคีย์เวิร์ดแบบเหวี่ยงแห เป็นคำปกติ สั้น มีความหมายค่อนข้างกว้าง มีข้อดีตรงที่โฆษณาจะกระจายไปสู่ลูกค้าวงกว้างมาก เช่น “โทรศัพท์มือถือ” แต่ไม่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายโดยตรง นอกจากนั้นยังทำให้มีคู่แข่งจำนวนมาก การค้นหาอาจไม่พบเว็บไซต์หรือจัดอันดับแสดงผลในหน้าท้าย ๆ

ถ้าใช้คีย์เวิร์ดตรงตัว เช่น “ไอโฟน” เป็นคีย์เวิร์ดที่เจาะจงและจะเข้าถึงลูกค้าที่สนใจซื้อได้ดีกว่า หากใช้คีย์เวิร์ดแคบเกินไป “iPhone 8 Plus ลดราคา” อาจไม่มีใครค้นหาเจอเพราะเป็นคำค้นหาที่มีความเฉพาะตัวสูงมาก วิธี โฆษณา Google ads ควรใส่คียเวิร์ดอย่างมีคุณค่า ไม่มากหรือน้อยเกินไป เขียนเนื้อหาโฆษณาและบทความให้มีความโดดเด่น สร้างสรรค์น่าติดตามและดึงดูดใจให้ตัดสินใจซื้อง่ายขึ้น

Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
Recent Posts