แนะวิธี โฆษณาเฟสบุ๊ค สื่อสารกับลูกค้ารวดเร็วฉับไว


ที่มารูปภาพ : https://pixabay.com

ธุรกิจที่เริ่มเปิดร้านค้าออนไลน์และมีช่องทางจำหน่ายทางเฟสบุ๊ก ควรมองเห็นความสำคัญของ โฆษณาเฟสบุ๊ค เพื่อโปรโมทแบรนด์และสินค้าให้เข้าไปอยู่ในสายตากลุ่มเป้าหมายโดยตรง การโพสต์วิธีการโพสต์โฆษณาจำเป็นต้องมีเคล็ดลับอยู่เหมือนกันเพื่อให้ผู้ที่่พบเห็นชมรู้สึกสะดุดตา แน่นอนว่าสิ่งแรกคือรูปภาพที่ดึงดูดความสนใจ เลือกรูปภาพที่สวยสะดุดตา มีความชัดเจน จัดวางภาพน่าสนใจ เรียกว่าเลือกรูปภาพดีเป็นจุดขายสำคัญ เนื่องจากคนส่วนใหญ่เลื่อนดูรูปภาพบนเฟสบุ๊กก่อนอ่านข้อความ เมื่อลูกค้าหยุดดูและไม่เลื่อนผ่านไปเลย จะช่วยให้สื่อสารข้อมูลกับลูกค้าเข้าใจกันรวดเร็ว คลิปวิดีโอเป็นอีกรูปแบบโฆษณาที่ใช้ได้ผลดี

เฟซบุ๊กมีเครื่องมือในการทำตลาดให้เลือกใช้หลายรูปแบบ วิธีหนึ่งเป็นการทำโฆษณาแบบเลือกกลุ่มเป้าหมายว่าใครสามารถเห็นโพสต์ได้บ้าง ก่อนอื่นธุรกิจต้องกำหนดกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจนว่า ใครคือลูกค้าของเรา เพศ , ช่วงอายุ , โสดหรือมีครอบครัว ที่อยู่ (จังหวัด) ความสนใจ เพื่อจะได้จัดการลูกค้าและสินค้าอย่างเหมาะสม พร้อมกับการออกแบบโฆษณา เนื้อหาบทความ และรูปภาพที่เชื่อว่าจะสะดุดสายตาทำให้ได้ผลตอบรับเป็นอย่างดี โฆษณาเฟสบุ๊ค ที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายทำให้ร้านค้าเป็นที่รู้จักและเพิ่มยอดขายอย่างรวดเร็ว

เครื่องมือต่างๆ ในเฟสบุ๊กไม่เพียงช่วยให้เข้าถึงลูกค้าเป้าหมายเท่านั้น แต่ยังเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์พฤติกรรมการซื้อและติดตามผลกับลูกค้าเป้าหมาย ช่วยให้รู้ถึงความพอใจและแนวโน้มการซื้อสินค้าอย่างละเอียด ทำให้คิดโฆษณาแบบเฉพาะเจาะจงเพื่อสื่อสารเข้าใจผู้รับชมได้ง่ายและรวดเร็ว ไม่เหมือนกับการทำตลาดแบบหว่านแหที่เสียค่าใช้จ่ายด้านโฆษณามากแต่ได้ผลตอบแทนไม่คุ้มกับการลงทุน ยิ่งนำเสนอสินค้าและบริการตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าได้ตรงใจเท่าไร ยิ่งเพิ่มโอกาสในการขายมากขึ้นเท่านั้น การลง โฆษณาเฟสบุ๊ค หรือการโพสต์บทความควรเลือกเวลาที่กลุ่มเป้าหมายใช้งานมาก เช่น หลังเลิกงานหรือช่วงสุดสัปดาห์ เพิ่มโอกาสให้ลูกค้าเห็นโฆษณามากที่สุด ไม่เสียเวลาหรือปล่อยต้นทุนค่าโฆษณาทิ้งไปโดยเปล่าประโยชน์

Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
Recent Posts