เทคนิคโฆษณาเฟสบุ๊คขายสินค้าให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย


ที่มาของรูป : https://pixabay.com

ปัญหาหนึ่งที่ธุรกิจร้านค้าที่เปิดขายสินค้าบนเฟสบุ๊คมักพบเจอก็คือ ยอดขายไม่กระเตื้องเพราะมีแต่วัยรุ่นและลูกค้านอกกลุ่มเป้าหมายมากดไลค์กดแชร์ แล้วจะทำอย่างไรให้เข้าถึงคนที่มีแนวโน้มที่จะซื้อสินค้ามากที่สุด

โดยปกติการโฆษณาเฟสบุ๊คนั้น ผู้ใช้ต้องกำหนดกลุ่มเป้าหมายผู้ชมที่ต้องการ โดยเลือกได้ตั้งแต่ที่อยู่ อายุ เพศ ความสนใจ พฤติกรรมการใช้เฟสบุ๊ค รวมถึงกำหนดอุปกรณ์ที่ใช้ด้วย เช่น คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลหรือสมาร์ทโฟน เครื่องมือนี้เป็นการกำหนดกรอบของผู้ชมที่คาดหวังว่าจะเป็นลูกค้าในอนาคต

นอกจากการกำหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายแล้ว เครื่องมือของเฟซบุ๊กยังเก็บข้อมูลผู้ใช้ที่สนใจธุรกิจของคุณด้วย สามารถดูสถิติว่าผู้ใช้คลิกดูหรือกดไลค์สินค้าประเภทใดเป็นพิเศษ ทำให้สามารถนำรายการสินค้าที่ผู้ใช้สนใจนั้น มาเขียนบทความหรือสร้างวิดีโอโฆษณาที่ตรงกับความสนใจของลูกค้า ทำโฆษณาเฟสบุ๊คที่ตอบโจทย์ความต้องการอย่างตรงจุดที่สุด ช่วยประหยัดต้นทุนและเวลาไปได้มาก การตรวจสอบพฤติกรรมการใช้เฟสบุ๊คช่วยจำแนกผู้บริโภคแต่ละกลุ่มว่าใครเข้าใช้บริการช่วงเวลาใด พฤติกรรมการซื้อเป็นอย่างไร เพื่อที่จะกำหนดเวลาโพสต์โฆษณาให้กลุ่มเป้าหมายเห็นเร็วที่สุด ถ้าลูกค้าชอบเข้าใช้งานช่วงเช้า อาจกำหนดเวลาโพสต์ช่วง 4.00 น. หรือใช้งานช่วงก่อนเวลาเลิกงานกลับบ้าน จะเลือกโพสต์ช่วงเวลา 15.00 น. เป็นต้น

การสำรวจความสนใจของลูกค้าเป้าหมายทำให้เลือกจัดวางโฆษณาเฟสบุ๊คและโพสต์สินค้าตรงตำแหน่งที่เหมาะสม แสดงโฆษณาที่มีประสิทธิภาพสูงในเพจที่ลูกค้าเข้าดูบ่อย ตลอดจนการเชื่อมโยงไปยังสื่อภายนอก เช่น เว็บไซต์ Instagram, Line โฆษณาบนสื่อออนไลน์เป็นเครื่องมือการตลาดที่มีประสิทธิภาพ ในทางกลับกัน หากคิดสื่อโฆษณาออกมาได้แต่นำเสนอไม่ตรงกับความสนใจและไม่ตรงกับเวลาที่กลุ่มเป้าหมายเข้าใช้งาน เท่ากับว่าใช้ประโยชน์ได้ไม่เต็มที่ ซ้ำร้ายอาจทำให้ลูกค้ารู้สึกรำคาญด้วย ดังนั้นควรเริ่มต้นจากการดึงดูดลูกค้าที่มีอยู่เดิม แล้วขยายฐานไปหากลุ่มเป้าหมายที่ใกล้เคียงที่มีโอกาสกลายมาเป็นลูกค้า จึงจะมีโอกาสเพิ่มยอดขายได้ในอนาคต

Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
Recent Posts