ทำความรู้จักกับ Quality Score ใน Google Adwords


คนไทยมักเรียก Quality Score กันอย่างง่าย ๆ ว่า “คะแนนคุณภาพ” ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับการทำ Google Adwords เพราะเจ้าสิ่งนี้จะเป็นตัวกำหนดลำดับของโฆษณา หรือ Ad Position นั่นเอง

Google ให้ความสำคัญกับ Quality Score หรือ “คะแนนคุณภาพ” มากทีเดียว ดังนั้นหากเราทำโฆษณาได้มีคุณภาพ ลำดับที่แสดงก็จะออกมาดีอยู่เสมอ แต่ในทางกลับกัน หากเราทำโฆษณาออกมาได้ไม่ดีในสายตาของระบบการให้คะแนนของ Google ก็จะทำให้โฆษณาของเรานั้นไม่ได้รับความสำคัญและถูกทิ้งให้อยู่ในหมวดหมู่ของโฆษณาที่ไร้คุณภาพในที่สุด

ปัจจัยที่ Google ใช้ปัจจัยมาคำนวณ Quality Score

1. ความสัมพันธ์หรือความเกี่ยวข้องระหว่างโฆษณา (Ads) กับหน้าเว็บไซต์ (Landing Page) และคีย์เวิร์ด (Keyword)

ถ้าเราสามารถทำทั้งสามสิ่งนี้ให้สัมพันธ์กันได้ Quality Score หรือ “คะแนนคุณภาพ” ก็จะมากตามไปด้วย โดยคะแนนจะถูกแสดงออกมาในรูปแบบของตัวเลข 1 – 10 โดยเลขยิ่งมากคะแนนคุณภาพก็ยิ่งดี

2. CTR หรือ อัตราการคลิกที่มีต่อโฆษณา

ถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยการวัดผลที่สำคัญมาก เพราะถ้าโฆษณามีค่า CTR สูง จะหมายความว่าโฆษณานั้นได้รับความสนใจและมีการคลิกจำนวนมาก ในทางกลับกันถ้า CTR ต่ำ ก็จะส่งผลเสียต่อโฆษณา เพราะ Google จะตีความว่าโฆษณานั้นเป็นโฆษณาที่ไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาหรือหน้าเว็บไซต์

3. ประสบการณ์ที่ผู้เข้าชมจะได้จากหน้าเว็บไซต์ หรือ Landing page

ความหมายก็คือ หน้าเว็บไซต์ของคุณนั้นมีประโยชน์ต่อผู้เข้าชมมากแค่ไหน โดย Google จะวัดผลจากระยะเวลาที่อยู่ในเว็บไซต์ จำนวนการส่งต่อข้อมูล รวมถึงการกระทำต่าง ๆ บนหน้าเว็บไซต์ของเรา เช่น การคลิกต่อเพื่อไปสู่เนื้อหาในหน้าอื่น ๆ ของเว็บไซต์

รู้อย่างนี้แล้ว ก็อย่ามองข้ามความสำคัญของ Quality Score หรือ “คะแนนคุณภาพ” อย่างเด็ดขาด เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดที่เราจะได้รับจากการทำการตลาดออนไลน์ผ่าน Google Adwords

Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
Recent Posts