ตอบข้อสงสัย ทำไมควรใช้ Google Analytics


เมื่อพูดถึงการทำการตลาดออนไลน์ หลายคนก็มักจะนึกไปถึงช่องทางต่าง ๆ เช่น Facebook, Instragram, Youtube, Twitter หรือแม้กระทั่ง Google Adwords จะมีสักกี่คนที่รู้และเข้าใจถึงความสำคัญของ Google Analytics

หลายคนอาจสงสัยว่า Google Analytics มีอะไรที่น่าสนใจตรงไหน ไม่ได้เป็นช่องทางทำการตลาดออนไลน์ด้วยซ้ำ แต่ทราบหรือไม่ว่า การตลาดออนไลน์นั้นก็ต้องการการวิเคราะห์ วัดผลและวางแผนด้วยเช่นเดียวกัน ซึ่ง Google Analytics จะสามารถตอบโจทย์ตรงนี้ได้เป็นอย่างดี

ทำไมควรใช้ Google Analytics

1. เพื่อเรียนรู้พฤติกรรมของลูกค้าที่เข้ามาในเว็บไซต์

Google Analytics ใช้ติดตามพฤติกรรมของคนที่เข้าเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ของเราได้ สามารถตรวจสอบได้ว่าพวกเขาเข้ามาทำอะไรในเว็บไซต์บ้าง เข้าชมสินค้าชิ้นใดบ้าง อ่านข้อมูลสินค้าชิ้นใดบ้าง ใช้เวลาอยู่ในเว็บไซต์นานเท่าไรและสั่งซื้อสินค้าอะไรบ้าง เป็นจำนวนเท่าไรและอีกมากมาย ซึ่งข้อมูลเชิงพฤติกรรมเหล่านี้สามารถนำมาใช้ประโยชน์สำหรับการต่อยอดการตลาดออนไลน์ต่อไปได้ในอนาคต

2. ใช้วัดผลความคุ้มค่าของงบโฆษณา

การทำโฆษณาออนไลน์จำเป็นต้องมีการวัดผลเพื่อวิเคราะห์ว่าเงินที่ลงทุนไปนั้นคุ้มค่าหรือไม่ การใช้ Google Analytics สามารถให้คำตอบผู้ลงโฆษณาได้ว่างบโฆษณาในช่องทางใดที่ได้ผลคุ้มค่าที่สุด มีการสั่งซื้อจากช่องทางใดมากที่สุด

3. ใช้สืบค้นความต้องการของลูกค้า

ด้วยข้อมูลเชิงลึกที่ได้จาก Google Analytics เช่น ข้อมูลพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ ผู้เข้าชมเป็นใคร เพศอะไร อาศัยอยู่ที่ไหน สนใจเรื่องอะไร ทำให้เราสามารถที่จะใช้ข้อมูลเหล่านี้มาปรับปรุงวิธีการขาย รวมถึงต่อยอดในการทำการตลาดต่อไปได้ในอนาคต ช่วยให้เราสามารถเสนอสินค้าและบริการที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าเหล่านั้นได้เป็นอย่างดี

จาก 3 สาเหตุหลักข้างต้น คงจะพอทำให้มองภาพออกว่า Google Analytics สามารถช่วยธุรกิจของเราได้อย่างไรบ้าง นอกจากจะช่วยวัดผลและตรวจสอบสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นภายในเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ของเราแล้ว ยังช่วยให้เราสามารถวางแผนการตลาดในอนาคตได้อย่างแม่นยำและตอบโจทย์ลูกค้าได้เป็นอย่างดีอีกด้วย รู้แบบนี้แล้วยังจะมองข้าม Google Analytics ไปได้อีกหรือ

แหล่งที่มาของภาพ : https://pixabay.com

Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
Recent Posts