10 คุณสมบัติ เพื่อเป็นนักการตลาดออนไลน์ที่ประสบความสำเร็จ


ปัจจุบันพวกเราเข้าสู่ยุคดิจิตอลอย่างสมบูรณ์แบบ ดังนั้นการประกอบธุรกิจ

หรือค้าขาย จึงต้องปรับตัวเช้าสู่การตลาดออนไลน์ด้วยเช่นกัน หลายแห่งใช้บริการของทีมงานที่รับทำการตลาดออนไลน์ บางแห่งก็ศึกษาการลงโฆษณาเฟซบุ๊ค และการลงโฆษณา google adwords ด้วยตัวเอง แต่คุณสมบัติของคนที่จะทำการตลาดออนไลน์ได้นั้นต้องมีอะไรบ้าง เราไปตามดูกัน

1. มีความกระตือรือร้น

นักการตลาดที่ดีจะมีความกระตือรือร้นอยู่กับตัวตลอดเวลา คนที่มีความกระตือรือร้นจะสามารถศึกษาสิ่งใหม่ ๆ ได้ดี

2. มีความคิดสร้างสรรค์

ความคิดนอกกรอบ จะนำพามาซึ่งความแตกต่าง และความแตกต่างที่ถูกใจผู้คน คือ ความสำเร็จของงานการตลาด

3. ความจงรักภักดี

การจะทำการตลาดให้กับแบรนด์ ๆ นึง ควรปล่อยให้แบรนด์นั้นเข้ามาอยู่ในชีวิต ความผูกพันและความจงรักภักดีกับแบรนด์ จะช่วยให้ความคิดจดจ่ออยู่กับการทำตลาดให้แบรนด์อยู่ตลอดเวลา

4. รู้จักกลุ่มเป้าหมาย

นักการตลาดที่ดี ต้องรู้จักผู้บริโภคที่ถูกกลุ่มเป้าหมาย รู้ว่าพวกเขาชอบคอนเทนต์แบบไหน และจะสามารถดึงดูดความสนใจจากพวกเขาได้อย่างไร

5. รู้จักปรับตัว

การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป สำคัญมากกับการทำการตลาดออนไลน์ ถ้าไม่มีแผนสำรองก็เสี่ยงพัง

6. เป็นผู้ฟังที่ดี

คุณสมบัตินี้จะช่วยให้นักการตลาดรู้จักและเข้าใจกลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้น ยิ่งฟังมากก็จะยิ่งรู้วิธีมัดใจพวกเขา

7. เป็นนักขายที่ดี

ต้องแสดงให้กลุ่มเป้าหมายเห็นความจำเป็นของแบรนด์ที่มีต่อพวกเขาให้ได้ ด้วยการสื่อสารที่ดีและชัดเจน

8. มองภาพรวม

โฟกัสไปที่เป้าหมายหลักของแบรนด์และรักษาภาพรวมนั้นไว้ สำหรับเรื่องรายละเอียดปลีกย่อยก็ไม่ควรมองข้าม แต่อย่าเสียเวลากับสิ่งเหล่านั้นมากเกินไป

9. การเล่าเรื่อง

สามารถเล่าเรื่องให้ดึงดูดใจกลุ่มเป้าหมายได้ดี สร้างอารมณ์ และความรู้สึกคล้อยตาม จนสามารถปิดการขายได้

10. มีการทำงานเป็นทีม

การทำงานเป็นทีม คือ พื้นฐานของธุรกิจ ดังนั้นนักการตลาดออนไลน์จึงควรรู้ว่าตนเองไม่ได้ทำงานเพียงคนเดียว แต่ควรร่วมมือร่วมใจกับทีม เพื่อก้าวไปสู้ความสำเร็จที่มุ่งหวังไว้

การทำการตลาดออนไลน์ต้องใช้พลังความคิดสร้างสรรค์ ความกระตือรือร้น และทักษะในการใช้เครื่องมือการตลาดออนไลน์เป็นอย่างดี ด้วยเหตุผลนี้ ธุรกิจหลายแห่งจึงเลือกที่จะปรึกษาการตลาดกับทางทีมงานรับทำการตลาดออนไลน์ แต่สำหรับใครที่มีคุณสมบัติครบ 10 ข้อข้างต้น การจะทำการตลาดออนไลน์ด้วยตัวเอง และกลายเป็นนักการตลาดออนไลน์ที่เก่งกาจในอนาคตก็เป็นเรื่องที่มีความเป็นไปได้สูง

Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
Recent Posts