เรื่องที่ควรทำและไม่ควรทำบนหน้าเพจเฟซบุ๊ก


สื่อโซเชียลมีเดียมีข้อดีในเรื่องของการเป็นช่องทางการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพมาก ประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่าย และยังสื่อข้อความหรือเรื่องราวไปยังคนหมู่มากได้พร้อม ๆ กันด้วย แต่การใช้โซเชียลมีเดียอย่างเหมาะสมก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรละเลยเพราะหากไม่ระวังโซเชียลมีเดียก็อาจเป็นดาบสองคมที่ย้อนกลับมาทิ่มแทงตัวเราเองได้ เหมือนกับที่เคยเป็นข่าวให้เห็นมาหลายกรณีแล้ว

วันนี้เราจึงมีคำแนะนำสำหรับเรื่องที่ควรทำและไม่ควรทำบนหน้าเพจเฟซบุ๊กมาบอกค่ะ

  • โพสต์เกี่ยวกับบริษัทคู่แข่ง การใช้หน้าเพจเฟซบุ๊คควรเป็นไปอย่างสร้างสรรค์ ในการทำธุรกิจออนไลน์ด้วยการใช้หน้าเพจเฟซบุ๊คจึงควรหลีกเลี่ยงการกล่าวถึงบริษัทคู่แข่งอย่างเด็ดขาด เหมือนกับเป็นมารยาทในการดำเนินธุรกิจด้วย ยิ่งเป็นเรื่องไม่ดีหรือเป็นเรื่องที่ยังไม่ได้พิสูจน์ว่าเป็นความจริงหรือไม่ยิ่งไม่ควรพูดถึง

  • โพสต์วิจารณ์การเมือง ถึงแม้หน้าเพจเราควรมีเรื่องราวอัพเดทเพื่อพูดคุยกับลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมายอยู่ตลอดเวลา แต่ก็ควรเว้นเรื่องการเมืองเอาไว้ เพราะให้ความเห็นหรือวิจารณ์อะไรไปก็ไม่ได้มีประโยชน์กับธุรกิจเรา ทำให้ภาพพจน์ธุรกิจไม่ดี แถมบางครั้งหากไม่เข้าตาใครยังอาจเสียลูกค้าได้อีก

  • ควรใช้ถ้อยคำที่สุภาพ ทุกประโยคทุกคำพูดที่โพสต์ลงที่หน้าเพจเฟซบุ๊กควรต้องผ่านการกลั่นกรองพอสมควร ต้องเลือกใช้ถ้อยคำที่สุภาพ ไม่หยาบคาย หรือรุนแรง

  • ไม่ควรใช้ FB ส่วนตัวสื่อสารกับลูกค้าในเรื่องธุรกิจ เฟซบุ๊กเขามีบัญชีส่วนตัว แฟนเพจ และกรุ๊ปให้เลือกใช้งาน เราก็ควรเลือกใช้ให้ตรงกับวัตถุประสงค์การใช้งาน บัญชีส่วนตัวใช้เรื่องส่วนตัว หน้าแฟนเพจใช้สำหรับบุคคลที่มีความสนใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งร่วมกัน ส่วนกรุ๊ปไว้ใช้งานในกลุ่มเพื่อนที่ต้องการจำกัดสมาชิก

  • ตอบข้อความให้เร็ว เมื่อคิดจะใช้หน้าเพจเฟซบุ๊กเป็นช่องทางการสื่อสารกับลูกค้าและกลุ่มเป้าหมายแล้ว ก็ไม่ควรตอบข้อความช้าเกินไป เพราะคนสมัยนี้ชอบอะไรที่รวดเร็ว ไม่ชอบรอนาน

Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
Recent Posts