ลงโฆษณาบน facebook อย่างไรไม่ให้เสียเงินเปล่า

ธุรกิจออนไลน์มีความจำเป็นต้องเลือกลงโฆษณาบน facebook ถ้าต้องการโปรโมทเพจเพื่อสร้างยอดขายสินค้าหรือบริการของธุรกิจให้เพิ่มมากขึ้น แต่ทำอย่างไรที่จะไม่ให้เม็ดเงินที่ต้องจ่ายค่าโฆษณานั้นเสียเปล่าไป เป็นเรื่องที่ทุกธุรกิจต้องวางแผนให้ดี

  • อย่าเพิ่งรีบซื้อโฆษณา บางคนพอคิดว่าจะลงโฆษณาก็ตัดสินใจทำทันที โดยไม่ได้ศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนว่ามีโฆษณาใน facebook กี่แบบ แต่ละแบบมีความแตกต่างกันอย่างไร ทำให้เลือกวิธีการโปรโมทไม่เหมาะสมกับธุรกิจ เป็นอันเสียเงินเปล่าไป ถ้าเป็นเพจใหม่มียอดไลค์ยอดผู้ติดตามไม่มาก ควรเลือกการถูกใจหน้า Page Likes เพื่อให้คนมีโอกาสเห็นทุกโพสต์บนหน้าเพจเรามากขึ้น แต่ถ้าต้องการลงโฆษณาเพื่อเน้นเพิ่มยอดขายสินค้าก็ให้เลือกการมีส่วนร่วมในหน้า Page Post Engagement คือเน้นให้คนเห็นโพสต์ใดโพสต์หนึ่งเฉพาะ เป็นต้น

  • เลือกกลุ่มเป้าหมายให้ดี กำหนดกลุ่มเป้าหมายที่จะเห็นโฆษณาของเราให้ดี ถ้าเลือกได้ถูกกลุ่มคนเหล่านี้เมื่อเห็นโฆษณาก็จะคลิกเข้ามาหน้าเพจเรา คลิกไลค์ ติดตาม แชร์ต่อ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ถึงนับว่าเงินโฆษณาของเราไม่เสียเปล่า

  • อย่าลงโฆษณาเดียวให้แสดงผลทุกตำแหน่ง ในการลงโฆษณา facebook เราสามารถเลือกตำแหน่งให้แสดงผลโฆษณาได้ ข้อแนะนำคือไม่ควรเลือกลงโฆษณาหนึ่งชิ้นให้แสดงผลทุกตำแหน่ง แบบนั้นทำให้เสียเงินเปล่า ๆ เพราะไม่รู้ว่าผลตอบรับที่ดีมาจากโฆษณาในตำแหน่งไหน จึงควรเลือกลงโฆษณาหนึ่งชิ้นต่อหนึ่งตำแหน่งเท่านั้น เมื่อรู้ว่าตำแหน่งไหนดีที่สุดค่อยอัดงบลงโฆษณาที่ตำแหน่งนั้นตำแหน่งเดียว

Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
Recent Posts