เทคนิคการใช้ story telling เพื่อมัดใจลูกค้าออนไลน์


มนุษย์เราชอบฟังเรื่องเล่า เด็ก ๆ ชอบฟังพ่อแม่เล่านิทาน เมื่อโตมาชอบฟังเพื่อนเล่าเรื่องราวต่าง ๆ เราจะรับรู้เรื่องต่าง ๆ ได้ดีกว่าผ่านการเล่าเรื่อง สังเกตว่าเรามีอารมณ์ร่วมกับเรื่องเล่า นิทาน นิยาย ละคร หรือหนังมากกว่าการอ่านบทความ หรือดูสารคดีที่มีเนื้อหาแบบตรง ๆ

นักการตลาดที่ต้องการมัดใจลูกค้าจึงนำเอาเทคนิคการเล่าเรื่อง หรือ story telling มาใช้ทำการตลาดออนไลน์ เพราะรู้ดีว่าคนเราส่วนใหญ่มักตัดสินใจจากอารมณ์ก่อนแล้วจึงค่อยหาเหตุผลมาสนับสนุนการตัดสินใจของตัวเอง story telling เป็นเครื่องมือทรงพลังในการเข้าถึงอารมณ์ของผู้คน

เทคนิคการใช้ story telling เพื่อมัดใจลูกค้าออนไลน์

  • ใส่บุคคลิกความเป็นแบรนด์เราเข้าไปในเรื่องราว ให้คนที่ได้ฟังเรื่องราวหรือดูคลิปวีดีโอรับรู้ว่าบุคคลิกและตัวตนของแบรนด์เราเป็นเช่นไร เช่น ลุย ท้าทาย สนุกสนาน เคร่งขรึม เป็นต้น

  • สร้างตัวละครให้ผู้ชมรู้สึกอินด์ในกับเรื่องราว ผู้ชมจะมีอารมณ์ร่วมไปกับเรื่องราวผ่านตัวละครหลัก เทคนิคการเล่าเรื่องที่ดี ต้องสร้างตัวละครที่มีบุคคลิกที่โดดเด่น ให้เป็นตัวแทนของแบรนด์ในการเข้าถึงส่วนลึกในใจของผู้ชม

  • จบเรื่องแบบ happy ending เทคนิคการเล่าเรื่องที่ดีต้องแบ่งโครงสร้างของเรื่องออกเป็น 3 ส่วน คือ คำนำ เนื้อเรื่อง และสรุป ตัวละครต้องประสบกับปัญหาบางอย่าง และภายหลังปัญหานั้นได้รับการแก้ไขจบแบบกินใจ happy ending ยังเป็นพล็อตเรื่องที่เข้าถึงอารมณ์ของผู้คนได้เป็นอย่างดีตลอดมา

  • อย่าจบแค่เรื่องเล่า เทคนิคที่ดีการใช้ story telling มัดใจลูกค้าไม่ควรหยุดแค่เล่าเรื่องจบเท่านั้น ต้องมี action ให้ผู้ชมทำต่อ เช่น กดติดตามเพจเฟสบุ๊คเพื่อติดตามเรื่องราวดี ๆ ต่อไป เป็นต้น

Story telling ที่สามารถสร้างให้ผู้ชมมีอารมณ์ร่วมและทำให้เกิดความประทับใจนั้นจะมีการกล่าวถึงและแชร์ต่อ และทำให้ลูกค้ามีความรู้สึกดี ๆ อยู่กับเราไปนานไม่หนีหายไปไหน เรียกได้ว่ามัดใจลูกค้าได้อยู่หมัด

Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
Recent Posts