5 เครื่องมือฟรีๆ ที่จะติดปีกให้กับการตลาดของคุณ


ในปัจจุบันมีเครื่องมือออนไลน์มากมายที่ช่วยทำให้เราทำการตลาดได้ดีกว่าเดิมและวันที่ทีมงาน Fastket มี 5 เครื่องมือที่อยากจะแนะนำครับ

1. Google analytics

หากคุณมีเว็บไซต์ สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือ Google Analytics ที่ใช้สำหรับวัดผลว่าเว็บไซต์ของคุณมีผลตอบรับเป็นอย่างไร พฤติกรรมคนที่เข้ามาในเว็บของคุณเป็นอย่างไร เพือที่คุณจะได้ทราบว่า content ใดในเว็บไซต์ของคุณได้รับผลตอบรับดีที่สุด และที่สำคัญที่สุด Google Analytics เป็นเครืองมือที่คุณใช้ได้ฟรี

2. Keyword Planner

หากคุณตั้งใจจะลงโฆษณา ใน google สิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือ Keyword Planner เป็นโปรแกรมของ Google ที่จะช่วยวิเคราะห์ว่า Keyword คำไหนที่คนค้นหาเยอะที่สุด Keyword ใดที่เหมาะกับกลุ่มลูกค้าของคุณ โดยหลังจากได้ Keyword แล้วยังสามารถไปปรับใช้ใน SEO ของเว็บไซต์คุณอีกด้วย >> ถ้าอธิบายคำว่า SEO ไปได้ด้วย ก็จะดี

3. Google Drive

Google Drive เปรียบเสมือน Hard disk online ที่มีความจุมากถึง 15GB ด้วยกัน โดยที่คุณสามารถสร้างเอกสารต่างๆ เช่น Word, Excel, PowerPoint และใส่ file ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นรูปภาพ วีดิโอไว้แชร์กับเพื่อนและครอบครัว โดยเวลาที่คุณต้องการส่ง file บางอย่างให้ลูกค้าคุณสามารถแชร์ link ของ file ให้ลูกค้าโหลดได้ด้วยเช่นเดียวกัน

4. Canva

เครื่องมือใช้สำหรับออกแบบกราฟิคง่ายๆ ที่คุณสามารถไปใช้กับ social media, website หรืออื่นๆ โดยไม่จำเป็นต้องเก่งในการออกแบบก็สามารถทำออกมาได้

5. MailChimp

หากคุณมี list email ของลูกค้าจำนวนมากจนคุณเริ่มสับสนกับ Excel ที่คุณสร้างขึ้นมา MailChimp จะช่วยจัดการและส่ง email เหล่านี้ให้ลูกค้าคุณได้ง่ายมากยิ่งขึ้น

Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
Recent Posts