ข้อดีของSocial Media & Online platformในยุคปัจจุบันโซเชียลมีเดียถือว่าเป็นแพลตฟอร์มที่เข้ามามีบทบาทกับเราเป็นอย่างมาก และเราไม่สามารถปฏิเสธได้เลยว่าโซเชียลมีเดียและแพลตฟอร์มออนไลน์นั้นเข้ามาช่วยทำให้เราสะดวกสบายขึ้นเป็นอย่างมาก เพราะไม่ว่าเราจะทำอะไรโซเชียลมีเดียหรืออินเตอร์เน็ตก็จะเป็นเครื่องมืออันดับต้น ๆ ที่เราต้องเลือกใช้ ไม่ว่าจะเป็นการสั่งซื้อของออนไลน์ เช่น สิ่งของอุปโภคและบริโภค โซเชียลมีเดียหรือแพล็ตฟอร์มออนไลน์ทำให้เราทุกคนสามารถเข้าถึงและค้นหาสิ่งที่ต้องการได้ง่ายและรวดเร็ว เพียงแค่เราพิมพ์สิ่งที่เราต้องการลงไปและกดค้นหาก็จะพบกับสิ่งนั้น ๆเป็นจำนวนมาก ทำให้เราสามารถเลือกดูสินค้าที่ตรงกับความต้องการของเราได้ง่าย ๆ เพียงแค่ปลายนิ้ว และเราก็ยังมีเวลาในการไปใช้กับคนที่เรารักไม่ว่าจะเป็นครอบครัว เพื่อน สัตว์เลี้ยง ได้มากขึ้นอีกด้วย


การเลือกยิง Ads และการเลือกPlatformที่จะใช้เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างประสบความสำเร็จ

นับตั้งแต่ปี 2020 เป็นต้นมาเราทุกคนต้องเจอกับโรคระบาดของ Covid-19 ทำให้หลาย ๆ คนต้องใช้เวลาอยู่บ้านมากขึ้น การออกไปทำกิจกรรมนอกบ้านจึงน้อยลงจากที่เมื่อก่อนเราออกจากบ้านเรามักจะเจอกับโฆษณาออฟไลน์ตามสถานที่ต่าง ๆ เช่น รถไฟฟ้า ป้ายบิลบอร์ดตามทางด่วน ป้ายโฆษณาที่อยู่ตามริมถนน แต่พอเมื่อเราต้องอยู่บ้านมากขึ้นนั่นจึงเป็นหนึ่งเหตุผลใหญ่ ๆ ที่การทำโฆษณาแบบออนไลน์จึงเข้ามามีบทบาทสำคัญกับเรามากยิ่งขึ้น


อ้างอิงข้อมูลการใช้ Smartphone ของคนไทยในปี 2021 จาก We Are Social And Hootsuite พบว่าประชากรในไทยใช้ Smartphone ถึง 98.9% แต่ในขณะที่โทรทัศน์ประชากรในไทยเลือกใช้คิดเป็นจำนวน 8.4% เท่านั้นเอง และใน 1 วัน คนไทยใช้แพลตฟอร์มออนไลน์เฉลี่ยวันละ 8 ชั่วโมง 44 นาที เพราะฉะนั้นผู้ประกอบการส่วนใหญ่จึงเลือกที่จะหันมาให้ความสำคัญกับการทำโฆษณาบนแพลตฟอร์มออนไลน์มากขึ้น นับว่าเป็นการปรับเปลี่ยนและเดินตามรูปแบบของการเปลี่ยนแปลงของสังคมในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี

นอกจากผู้ประกอบการจะรู้แล้วว่าปัจจุบันคนเลือกใช้ Smartphone จำนวนมากขึ้นแล้ว ยังต้องรู้อีกว่าเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นใดบ้างที่กำลังเป็นที่นิยมและมีผู้ใช้เป็นจำนวนมาก เพื่อทำให้การเลือกยิงโฆษณาเข้าถึงผู้คนได้เป็นจำนวนมากเพื่อให้ประสบความสำเร็จตามที่คาดหวัง


อ้างอิงจาก https://www.everydaymarketing.co/knowledge/thailand-digital-stat-2021-we-are-social/

Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
Recent Posts