รับถ่ายรูปสินค้า

ราคาเริ่มเพียงรูปละ 250 บาท

ตัวอย่างผลงาน

Package การถ่ายรูปสินค้า / วิดีโอ

Pack Shot

เป็นการถ่ายรูปที่เหมาะสำหรับการนำรูปไปทำ

ไดคัทต่อ เผื่อไปทำ Graphic Banner แคตตาล็อก บรรจุภัณฑ์ หรือส่ิงตีพิมพ์ต่างๆ

Photo Shoot

เหมาะสำหรับลูกค้าที่ต้องการรูปสำหรับใช้ในการทำสื่อโฆษณาหรือ เน้นความสวยงามของรูป เนื่องจากจะมีอุปกรณ์ตกแต่งต่างๆ ให้และมีการจัดวางให้เหมาะสมกับตัวสินค้า

Photo Set - Final-21.jpg

ราคางานถ่ายรูปสินค้าเบื้องต้น

เงื่อนไข

-ราคานี้สามารถเป็นราคาตั้ง ซึ่งสามารถปรับได้ตามรายละเอียดของงานและไม่รวมค่าเดินทางของช่างภาพ
-โปรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจากทีมงาน เผื่อทำใบเสนอราคา
*หากสินค้าบางชนิดต้องใช้ของตกแต่งแบบเฉพาะ ลูกค้าจะต้องชำระเพิ่มเติม