top of page

Checklist รูปแบบธุรกิจ ว่าเป็นแบบ B2B B2C หรือ B2B2C


นับตั้งแต่การเกิดโรคระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้ธุรกิจส่วนใหญ่มักจะเจาะกลุ่มตลาดออนไลน์ และให้ความสำคัญกับธุรกิจ E-commerce มากยิ่งขึ้น ทำให้หลายๆ คนอาจจะเห็นรูปแบบธุรกิจที่แปลกตาไปจากเดิม ที่ธุรกิจมักจะขายสินค้าให้กับผู้บริโภค ซึ่งวันนี้เราจะพามาไขข้อสงสัยว่าธุรกิจมีกี่รูปแบบ และแต่ละรูปแบบมีข้อแตกต่างกันอย่างไรบ้าง

B2C หรือ Business-to-Customer ซึ่งแปลความหมายตรงตัวเลย คือ การขายสินค้าหรือบริการระหว่างเจ้าของธุรกิจและผู้บริโภคแต่ละบุคคล โดยจะเป็นธุรกิจประเภทที่มีความสัมพันธ์กันระยะสั้น ซึ่งในปัจจุบันธุรกิจประเภทนี้มีการเข้าถึงแพลตฟอร์มต่างๆ และเว็บไซต์ได้ง่าย


B2B หรือ Business-to-Business คือ การทำการค้าระหว่างธุรกิจกับธุรกิจ โดยมีจุดประสงค์ที่จะนำไปพัฒนาธุรกิจเพื่อแปรรูป และขายให้กับผู้บริโภคที่แท้จริงอีกที ซึ่งรูปแบบธุรกิจประเภทนี้หากที่การทำการตลาดออนไลน์ หรือE- Commerce ก็ทำให้เป็นที่รู้จักและมีความน่าเชื่อถือได้มากขึ้นอีกด้วย


B2B2C หรือ Business-to-Business-to-Customer เป็นธุรกิจที่รวมรูปแบบธุรกิจ B2C และ B2B เข้าด้วยกัน เพื่อเพิ่มความสามารถในการขายให้ได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งมีจุดประสงค์ก็เพื่อผู้บริโภคที่แท้จริง ถ้าจะพูดให้เข้าใจง่ายๆ ก็ขอยกตัวอย่าง แพลตฟอร์ม Shopee ที่เป็นศูนย์รวมร้านค้าและสินค้า จากธุรกิจต่างๆ ให้ลูกค้าได้เลือกซื้อ โดย B1 คือ ธุรกิจต่างๆ ที่นำสินค้ามาลงในแพลตฟอร์ม, B2 คือ แพลตฟอร์ม Shopee และ C คือ ผู้บริโภคที่เลือกซื้อสินค้าผ่านแพลตฟอร์ม Shopee เป็นต้น


ข้อแตกต่างระหว่าง ธุรกิจแบบ B2C และ B2B

1. กระบวนการจัดซื้อของแบบ B2B มีความยุ่งยากมากขึ้น เนื่องจากต้องอาศัยการตัดสินใจจากองค์กรจำนวนมาก เพราะต้องคำนึงถึงประโยชน์องค์กรเป็นหลัก ต่างจากแบบ B2C ที่การซื้อสินค้าจะตัดสินจากผู้ใช้สินค้าโดยตรง

2. ระยะเวลาการจัดทำสัญญาหรือการซื้อขายจะยาวนานกว่าธุรกิจแบบ B2B เพราะเป็นแบบที่ธุรกิจจะซื้อสินค้าเพื่อนำไปพัฒนาธุรกิจต่อ ต่างจากแบบ B2C ที่มีการซื้อและขายในระยะเวลาอันสั้น

3. B2B ให้ความสำคัญเรื่องความสัมพันธ์ของคู่ค้าทางธุรกิจ แต่แบบ B2C ให้ความสำคัญกับความพึ่งพอใจของผู้บริโภค

4. B2B ให้ความสำคัญเรื่องความน่าเชื่อของธุรกิจ เจ้าของธุรกิจ แต่แบบ B2C ใช้การโฆษณาและโปรโมชั่นในการกระตุ้นความต้องการซื้อและเพิ่มยอดขาย


ข้อแตกต่างระหว่าง ธุรกิจแบบ B2B และ B2B2C

จากที่กล่าวข้างต้นว่าธุรกิจแบบ B2B2C เป็นการรวมวิธีการและจุดประสงค์ของ ธุรกิจ B2B กับ B2C ดังนั้น B2 จึงเปรียบเสมือนตัวกลางในการเชื่อมต่อระหว่างคู่ค้าทางธุรกิจให้ขายสินค้าไปยังผู้บริโภคที่แท้


ดังนั้นการที่จะขายสินค้าหรือบริการ ก็ต้องศึกษารูปแบบธุรกิจให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้เราทำการตลาดไปยังกลุ่มเป้าหมายที่ถูกต้องและเหมาะสมกับรูปแบบธุรกิจของตนเอง และยังส่งผลต่อยอดขายและกำไรอีกด้วย


129 views0 comments

Comments


bottom of page