เงือนไขการใช้งาน​

  • ข้อมูลของผู้ใช้บริการจากทาง Fastket จะถูกเก็บรักษาเป็นความลับไม่ว่าจะเป็น ที่อยู่ อีเมล และเบอร์ติดต่อ

  • ทางบริษัทไม่รับทำการตลาดให้ธุรกิจที่ผิดหรือเข้าข่ายผิดกฎหมาย เช่นการพนัน ยาเสพติด และอื่นๆ

เงื่อนไขในการคืนเงิน

  • หากไม่พอใจหรือทำแล้วไม่ได้ผล สามารถรับเงินคืนได้ 50% ของค่าการจัดการเฉพาะเดือนที่เหลืออยู่ เช่น หากท่านซื้อโปรโมชั่น 3 เดือนแต่ต้องการยกเลิกภายในเดือนที่ 1 ค่าบริการ 3 เดือน 8,500 บาท ราคาต่อเดือน 2833.33 และสามารถคืนได้ 50% ของค่าบริการเดือนที่เหลือ วิธีการคิดคือ (8,500 – 2,833.33)÷2 = 2,833.33 ท่านจะได้รับเงินคืน 2,833.33 บาท โดยไม่สามารถรับเงินคืนในส่วนของที่เป็น Budget โฆษณาได้

  • นโยบายการคืนเงินใช้ได้เฉพาะลูกค้าที่ซื้อมากกว่า 3 เดือนขึ้นไปเท่านั้น

เงื่อนไขในการใช้งานอื่นๆ

  • ราคานี้เป็นค่าการจัดการจากทีมงาน ในส่วนของค่าโฆษณาลูกค้าจะต้องชำระเพิ่มและสามารถวางงบประมาณตามที่ต้องการได้ โดยหากใช้ในเดือนไม่หมดจะทบในเดือนถัดไป

  • ทางทีมงาน Fastket จะรับผิดชอบในการยิงโฆษณาและเลือกเนื้อหาที่เหมาะกับการทำโฆษณา ทางลูกค้าจะเป็นคน post และตอบ inbox ด้วยตนเอง