top of page

การโฆษณาบน Tiktok

สร้างการรับรู้เข้าถึงผู้คนได้มากขึ้นด้วยวิดีโอสนุก ๆ ผ่านทาง TikTok แอปยอดนิยมที่มีผู้ใช้งานสูงมากในปัจจุบัน

In-Feed Ads

เป็นโฆษณาที่ขึ้นมาระหว่างคอนเทนต์วิดีโอ ที่อยู่บนฟีด โดยโฆษณาประเภทนี้จะเน้นเรื่องของการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย โดยผู้ใช้งานสามารถมีส่วนร่วมกับโฆษณาประเภทนี้ได้ ไม่ว่าจะเป็นการกดไลก์และคอมเมนต์ ทำให้ผู้ใช้งานมีอารมณ์ร่วมไปกับแบรนด์ และทำให้ผู้ใช้งาน Call-to-Action ต่อได้อีก โดย In-feed ads นั้นมีความยาวได้ถึง 60 วินาที

Brand Hashtag Challenge Plus

This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to edit the content and make sure to add any relevant information that you want to share with your visitors.

Brand Hashtag Challenge

รูปแบบของโฆษณา Brand hashtag challenge จะนิยมจัดเป็นแคมเปญสำหรับท้าให้ผู้ใช้งานเข้ามาร่วมกิจกรรมเพื่อลุ้นรับของรางวัล หรือเพื่อตามกระแส โดยรูปแบบโฆษณาจะประสบผลสำเร็จหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับที่คนเข้ามาร่วมกิจกรรมมากน้อยแค่ไหน   เพราะถ้าหากมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมมาก   แบรนด์ก็จะเป็นที่รู้จัก และส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อมากยิ่งขึ้น

TopView Lite

This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to edit the content and make sure to add any relevant information that you want to share with your visitors.

TopView

Top view จะเป็นโฆษณาที่ขึ้นเมื่อผู้ใช้งานเข้าสู่แอปพลิเคชัน แต่จะแสดงผลเพียงแค่ 3 วินาที แล้วหลังจากนั้นจะเปลี่ยนรูปแบบโฆษณาเป็น In-feed ads โดยจะทำให้ผู้ใช้งานไม่รู้สึกถูกรบกวน แต่ผู้ใช้งานก็สามารถ Call-to-Action ต่อได้อีกด้วย และเรายังสามารถสร้างจำนวน Impression ต่อวันได้หลักหลายล้านอีกด้วย

Brand Effects

โฆษณา Brand effect เป็นโฆษณาที่ทำให้คนมีส่วนร่วมไปกับแบรนด์ โดยผู้ใช้งานสามารถนำ effect ของตัวโฆษณามาเล่น และลงคลิปในบัญชีผู้ใช้งานได้ ทำให้โฆษณารูปแบบนี้เหมาะแก่การลงทุน เพราะจะทำให้ช่วยในการมองเห็นได้มากยิ่งขึ้น โดยไม่ต้อง Ads

Satisfaction Guarantee

This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start editing the content.

bottom of page