Laptop Writing

"เราพร้อมเข้าใจและดูแลธุรกิจคุณให้เติบโต"

-FASTKET-

pic post 1.png
Pic Post

รูปประกอบ 1 รูปโดยผู้ชมสามารถเข้าได้อย่างรวดเร็วว่าเนื้อหาใน Content จะเกี่ยวกับอะไร

photo album 1.png
Album

การทำเป็นอัลบั้มภาพจะทำให้การดู Content มีมิติและเพิ่มความน่าสนใจได้มากขึ้น

infographic 2.jpg
Infographic

เหมาะสำหรับการทำ content ที่มีเนื้อหาที่เข้าใจยาก ต้องใช้ภาพในการสื่อสารให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น

Graphic Shapes
Motion

Motion จะเป็นลักษณะวิดีโอสั้นๆ ไม่เกิน 7-10 วินาทีเพื่อช่วยสร้างความน่าสนใจของ Content

ประเภทของ Content

ตัวอย่างงาน Motion 

ขั้นตอนการทำ Content

write.png

รับบรีฟและสรุป Theme ในการเขียน

completed-task.png

ส่งหัวข้อให้ลูกค้าเพื่อเลือก

cloud.png

เขียนและส่งงานพร้อม รูปภาพประกอบ