Colleagues Working Together
ปรึกษาการโฆษณาครบวงจรฟรี
arrow&v
รับทำการตลาด,รับทำการตลาดออนไลน์,โฆษณา facebook,โฆษณา google,โฆษณาเฟสบุ๊ค,โฆษณากูเกิ้ล,รับทำ Email Marketing,รับทำ SMS Marketing,โปรโมทเว็บ,ลงโฆษณา,โฆษณาออนไลน์
รับทำการตลาด,รับทำการตลาดออนไลน์,โฆษณา facebook,โฆษณา google,โฆษณาเฟสบุ๊ค,โฆษณากูเกิ้ล,รับทำ Email Marketing,รับทำ SMS Marketing,โปรโมทเว็บ,ลงโฆษณา,โฆษณาออนไลน์
Dynamic-Content_icon-icons.com_53724.png

"เราพร้อมเข้าใจและดูแลธุรกิจคุณให้เติบโต"

-FASTKET-

การบริการครบวงจรคืออะไร

รับทำการตลาด,รับทำการตลาดออนไลน์,โฆษณา facebook,โฆษณา google,โฆษณาเฟสบุ๊ค,โฆษณากูเกิ้ล,รับทำ Email Marketing,รับทำ SMS Marketing,โปรโมทเว็บ,ลงโฆษณา,โฆษณาออนไลน์

Facebook Marketing

การตลาดเชิงรุก - สร้างความอยากได้ให้กับลูกค้า เมื่อเห็นโฆษณาผ่าน Feeds และช่องทางต่างๆ

รับทำการตลาด,รับทำการตลาดออนไลน์,โฆษณา facebook,โฆษณา google,โฆษณาเฟสบุ๊ค,โฆษณากูเกิ้ล,รับทำ Email Marketing,รับทำ SMS Marketing,โปรโมทเว็บ,ลงโฆษณา,โฆษณาออนไลน์

Google Ads

การตลาดเชิงรับ - เมื่อลูกค้ามีความสนใจเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการอยู่แล้ว จะทำการค้นหาใน Google เพื่อจะเปรียบเทียบ และตัดสินใจซื้ออีกที

Dynamic-Content_icon-icons.com_53724.png

Content

เข้าถึงแบบ Organic - สร้าง Content เพื่อให้คนติดตามและอยากที่จะรับรู้ข่าวสารจากคุณ

Package Combo

Business Conversation

ทำไมต้อง Fastket

359+

ลูกค้าที่พึงพอใจใช้บริการ

กับเรา

Media_Planning_Cert.png
PartnerBadge-RGB.png

ได้รับการรับรองโดย 

Facebook และ Google

support.png

ติดตามผลจากลูกค้าทุกสัปดาห์

*เป็นไปตามเงือนไขบริษัท สามารถสอบถามข้อมูลจากพนักงานเพิ่มเติม

**Banner ทางบริษัทขอจำกัดจำนวนแบบให้เลือกและจำนวนครั้งในการแก้ไข

ราคาค่าบริการ

หมายเหตุ
-ราคา Package Super Combo เป็นต้นไปราคาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหาก ธุรกิจที่ลูกค้าทำเป็นธุรกิจทีต้องเขียน Content ที่เฉพาะเจาะจง หรือหาข้อมูลยาก

- การออกแบบ Banner และ Content ทางบริษัทขอจำกัดจำนวนแบบให้เลือกและจำนวนครั้งในการแก้ไขไม่เกิน 2 ครั้ง / ชิ้นงาน

-รายละเอียดเป็นราคาค่าการจัดการไม่รวมค่างบโฆษณาโดย ในกรณีที่ค่างบโฆษณามากกว่า 60,000 บาท จะต้องชำระค่าการจัดการเพิ่มเติม